Zarządzanie projektami i audyty projektów unijnych

Uzyskanie zewnętrznego dofinansowania projektu inwestycyjnego jest początkiem trudnej i skomplikowanej drogi w zakresie konieczności jego sprawnego i skutecznego przeprowadzenia oraz rozliczenia.

Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego pragnie zaoferować Państwu usługi zarządzania projektami oraz ich audytu, świadczone przez kompetentnych  kierowników projektów dbających o terminowość, budżet, zakres, zarządzanie i motywację Zespołu Projektowego.

W szczególności nasze usługi obejmują:

 • szkolenia z zakresu zarządzania indywidualnym projektem oraz wprowadzenie Zespołu Projektowego
 • planowanie bieżącego przebiegu oraz finansowania projektu,
 • przygotowanie analizy ryzyka w projekcie oraz monitoring projektu,
 • wypełnienie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu,
 • przygotowanie wniosków o płatność oraz wniosków sprawozdawczych,
 • zarządzanie zmianami w projekcie i ich uzasadnienie,
 • wsparcie w zakresie wyboru dostawców towarów i wykonawców usług,
 • przygotowanie oraz wdrożenie strategii promocji i wizualizacji projektów, w tym wzorów materiałów promocyjnych,
 • audyt i przygotowanie projektu do kontroli,
 • realizację założonych wskaźników,
 • badania ewaluacyjne projektu.