Wspieranie rozwoju eksportu

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego pragnie działać na rzecz rozwoju polskiego eksportu, obsługując inwestorów krajowych i zagranicznych. Dlatego też pragniemy zaoferować Państwu kompleksowe usługi w zakresie:

  • Przygotowania planu rozwoju eksportu – usługa obejmuje analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa ze wskazaniem rynków docelowych działalności eksportowej, analizę zasad prawnych i zwyczajowych decydujących o dostępie produktu bądź usługi badanego przedsiębiorcy do rynków docelowych, jak również wskazanie zadań niezbędnych do realizacji przez przedsiębiorcę warunkującychjego wejście na wybrane rynki,
  • Doradztwa przy wchodzeniu na rynki zagraniczne - począwszy od analizy wachlarza produktowego bądź usługowego firmy w zakresie możliwości eksportowych, wskazania potencjalnych rynków eksportowych oraz docelowej grupy partnerów, sporządzenia zestawiania potencjalnych partnerów handlowych oraz nawiązania kontaktu z nimi i nakreślenia tematu oraz zakresu współpracy, po wstępnąselekcję i kontrolę wiarygodności partnerów handlowych, jak również przygotowanie spotkań z wybranymi klientami i specjalistyczne doradztwo prawne oraz finansowe podczas opracowywania zakresu współpracy handlowej, itp.
  • Specjalistycznego doradztwa w obszarze możliwości finansowania działalności eksportowej z dostępnych źródeł, a także  dobór odpowiedniego źródła  dofinansowania do możliwości oraz potrzeb przedsiębiorcy;
  • Pomocy podczas organizacji misji gospodarczych – zakres usługi obejmuje: przeprowadzenie analizy rynku pod kątem szans wejścia na niego z konkretnymi wyrobami, wskazanie potencjalnych partnerów, organizacja misji gospodarczej wraz z wszystkimi wiążącymi się z tym działaniami organizacyjnymi i merytorycznymi. W ramach usługi zapewniamy również pomoc w uzyskaniu dofinansowania do udziału w misji zagranicznej z dostępnych źródeł.
  • Pomocy podczas planowania wyjazdu na targi – usługa w szczególności dotyczy: zebrania kompleksowej informacji na temat planowanych imprez targowych zgodnych z zainteresowaniami klienta oraz wybór najkorzystniejszej ze względu na jego ofertę eksportową, organizacji uczestnictwa w targach, zaplanowanie i całościowe przygotowanie spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi, pomoc techniczna związana z promocją produktów oraz z przygotowaniem koncepcji projektu stoiska targowego, pomoc w przygotowaniu właściwych materiałów promocyjnych oraz ewentualnej reklamy wizualnej i medialnej, zapewnienie profesjonalnej obsługi klienta na targach. W ramach usługi zapewniamy również pomoc w uzyskaniu dofinansowania do udziału w targach z dostępnych źródeł oraz przygotowujemy analizę i podsumowanie imprezy pod kątem osiągniętych efektów i zakładanych rezultatów.