Referencje

Poprzednia
  Z pełną odpowiedzialnością polecamy usługi Podkarpackiego Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-308) przy ul. Ułanów 11. Bogate doświadczenie Podkarpackiego Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. oraz potencjał kadrowy i organizacyjny, umożliwiły profesjonalne świadczenie usług doradczych. W ramach współpracy przedsiębiorstwo opracowało wniosek o dofinansowanie docelowo skutkujące otrzymaniem wsparcia w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, projektu pt. "Wdrożenie technologii oczyszczania i zagospodarowania odpadowego chlorowodoru z procesu produkcji polisiloksanów". Tym samym, polecamy Spółkę Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego jako partnera rzetelnego, profesjonalnego oraz zachowującego najwyższe standardy współpracy.
~ Zakład Chemiczny "Silikony Polskie" Sp. z o.o.
Z pełną odpowiedzialnością polecamy usługi Podkarpackiego Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-308) przy ul. Ułanów 11. Bogate doświadczenie Podkarpackiego Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. oraz potencjał kadrowy i organizacyjny, umożliwiły profesjonalne świadczenie usług doradczyc. W ramach współpracy przedsiębiorstwo przygotowało studium wykonalności oraz opracowało wniosek o dofinansowanie docelowo skutkujące otrzymaniem wsparcia w ramach poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projektu pt. "Rozbudowa i Doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralna Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej". Tym samym, polecamy Spółkę Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego jako partnera rzetelnego, profesjonalnego oraz zachowującego najwyższe standardy współpracy.
~ Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, pozyskało dla nas dotację na realizację projektu pn. „Opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej i połączonych z nimi systemów teleinformatycznych” w ramach poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Szybka Ścieżka), PO IR. Podczas naszej współpracy specjaliści PCDB Sp. z o.o. odznaczali się dużym zaangażowaniem, zorientowaniem na potrzeby klienta oraz bardzo aktywnym podejściem do rozwiązywania problemów, gwarantując tym samym wysokie standardy obsługi, co przełożyło się na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na wysokim poziomie merytorycznym. Współpraca z PCDB była kontynuowana także po złożeniu wniosku, w trakcie jego oceny dokonywanej przez instytucję organizującą konkurs oraz podczas tzw. Panelu Ekspertów, co zaowocowało skuteczną prezentacją naszego projektu. Tym samym pragniemy zarekomendować Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego, jako podmiot w pełni profesjonalny oraz kompetentny w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych przy wykorzystaniu środków unijnych oraz obszarze usług kreujących rozwój i ekspansję firm na nowe rynki.
~ eSecure Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. jako solidnego i w pełni profesjonalnego Partnera, za skuteczne opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz za uzyskane wsparcie w ramach Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Usługi doradcze świadczone przez tę firmę charakteryzują się najwyższą starannością oraz pełnym zaangażowaniem i zrozumieniem potrzeb klienta. Szczególną uwagę należy zwrócić na gruntowną znajomość funduszy pomocowych oraz skrupulatność i terminowość w wykonywaniu swoich zleceń. Wszystkim zainteresowanym tego typu usługami polecamy korzystanie z usług firmy Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o.
~ Info-Projekt IT Sp. z o.o.
Zaświadcza się, że Firma Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ułanów 11, 35-308 Rzeszów, wykonała kompleksową usługę przygotowania wniosku Biostrateg II. Dokumentacja ta została wykonana profesjonalnie z zachowaniem najwyższej staranności. Na szczególną uwagę zasługuje dyspozycyjność firmy, jakość i terminowość wykonanych usług, pełen profesjonalizm oraz fachowe doradztwo. Polecamy wszystkim zainteresowanym tego typu usługami Firmę Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. jako kompetentną, fachową oraz odpowiedzialną Firmę.  
~ Iniko Sp. z o.o.
Firmie Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów powierzyliśmy przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami w ramach naboru do działania 1.1 B RPOWP na lata 2007-2013. Na samym początku współpracy mogliśmy liczyć na dyspozycyjność, terminowość oraz fachowe doradztwo.   Dzięki temu wszystkie postawione przez nas cele zostały osiągnięte. Efektem współpracy jest złożenie w/w dokumentacji aplikacyjnej.   Mając na uwadze dbałość o klienta i jego potrzeby, konkurencyjne ceny prowadzonych usług pragniemy polecić Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego jako dobrego i kompetentnego partnera w biznesie. 
~ Zakład Mechaniki Precyzyjnej SARD
Rzeczą niezwykle cenną w obecnych warunkach rynkowych jest znalezienie odpowiednich firm, z którymi warto współdziałać, które znają i umieją odczytać potrzeby oraz potrafią wykorzystać swoje doświadczenie i fachowość w procesie świadczenia usług.   Dlatego też niniejszym listem pragniemy zarekomendować Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o., jako podmiot spełniający powyższe wymagania, którym współpracowaliśym w zakresie przygotowania analiz związanych z wejściem firmy na nowe zagraniczne rynki zbytu.   W historii naszej partnerskiej współpracy firma Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o., z pełny zaangażowaniem, profesjonalizmem i dbałością o szczegóły zrealizowała swoje zadanie, potwierdzając tym samym wysokie kwalifikacje zespółu, pełne zrozumienie oczekiwań naszej firmy oraz zdolność do szybkiej i sprawnej wymiany informacji.   Dlatego też, nasza dotychczasowa owocna kooperacja, pozwala nam desygnować firmę Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. jako zaufanego partnera świadczącego swoje usługi w sposób rzetelny i fachowy.
~ Kwarc System Sp. z o.o.
Z przyjemnością udzielam Referencji Firmie Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów za skuteczne opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach projektu „Wdrożenie systemu B2B o charakterze ofertowo-rozliczeniowym na rzecz automatyzacji procesów biznesowych firmy RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. i jej partnerów”. Wyżej wymieniona dokumentacja została wykonana profesjonalnie z zachowaniem należytej staranności i terminowo. Doświadczona kadra, dyspozycyjność firmy oraz potencjał organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonanych usług, który pozwala nam polecić Firmę Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. jako solidnego partnera.
~ RYWAL Sp. z o.o. Sp. k.
Poprzednia