Przedsiębiorcy

Każde aplikowanie o środki zewnętrzne wymaga przeprowadzenia precyzyjnych analiz wstępnych oraz wytyczenia indywidualnych strategii postępowania.  Dotacje i kredyty inwestycyjne pełnią istotną rolę w obniżeniu ryzyka inwestycyjnego projektów.

Nasi specjaliści  przeanalizują możliwości zarówno pozyskania dotacji jak i innych form wsparcia Państwa projektu inwestycyjnego w formule grant scan, następnie przygotują indywidualną strategię dotacyjną.  Na tej podstawie na bazie długoletniego doświadczenia w oparciu o szereg uregulowań, wytycznych i dokumentów, przystąpimy do opracowania kompletu dokumentacji, obejmującej wniosek o dofinansowanie, biznesplan oraz inne wymagane w naborze analizy, oświadczenia i dokumenty.

Jako profesjonaliści służymy Państwu pomocą i doświadczeniem na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie przez Instytucje właściwe do podziału środków UE oraz komercyjne Instytucje finansujące.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradztwa finansowego, obejmującego zasięgiem  wszystkie województwa i programy o charakterze międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym, w szczególności w zakresie  m.in. przygotowania:

  • strategii dotacyjnych,
  • dokumentów aplikacyjnych o środki Unii Europejskiej i kredyty,
  • biznes planów,
  • studiów wykonalności,
  • analiz ekonomiczno-technicznych i środowiskowych niezbędnych do uzyskania dofinansowania zewnętrznego.