Archiwum projektów

I. Projekt, pn. „Analiza wykonalności prac badawczo-rozwojowych inteligentnych indykatorów świeżości produktów mlecznych”, Działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, RPO WP 2014-2020