O Firmie

Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego oferuje Państwu szeroki zakres usług doradczych w zakresie:

  • Przygotowywania koncepcji oraz ocen opłacalności inwestycji;
  • Pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji z regionalnych, krajowych i międzynarodowych źródeł;
  • Kompleksowego zarządzania projektami, ich audytu i ewaluacji;
  • Opracowywania i wdrażania dokumentów strategicznych i rozwojowych wraz z kompleksowym doradztwem w zakresie kreowania wzrostu wartości firm;
  • Nawiązywania strategicznych partnerstw międzysektorowych oraz promocji i organizacji działalności eksportowej.


Nasza firma integruje grono konsultantów oraz doradców (kierowników projektów, analityków, specjalistów) z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu projektami inwestycyjnymi, we współpracy z polskimi i zagranicznymi firmami, samorządami, jednostkami naukowo-badawczymi. To cenieni eksperci na rynku regionalnym i krajowym.
Firma jest członkiem Stowarzyszenia Klaster Doradztwa Gospodarczego, w którego ramach działa na rzecz dynamizacji rozwoju ekonomiczno-społecznego regionu.

Wizja:

Nasza firma dynamizuje rozwój regionu dostarczając najwyższej jakości usługi doradcze przedsiębiorstwom oraz podmiotom publicznym poszukującymkapitału, zainteresowanym realizacją trafionych inwestycji i wdrażaniem najnowocześniejszych strategii rozwoju.

Misja:

Jako firma doradcza przestrzegamy wysokich standardów etycznych, cenimy rzetelność i przejrzystość wszystkich naszych działań. Chcemy zapewnić najwyższą jakość usług poprzez kompleksowe i innowacyjne podejście do planów inwestycyjnych naszych Klientów. Naszym pracownikom dajemy szansę wykonywania ciekawej pracy oraz rozwoju zawodowego.