Jednostki publiczne

Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020, powstała w oparciu o opracowaną i przyjętą przez poszczególne kraje członkowskie Wspólnoty Strategię Europa 2020, stawiającą szereg wyzwań przed polskimi samorządami w zakresie możliwości aplikowania o środki zewnętrzne w ramach, tzw. „nowych” Programów Operacyjnych.

Nasza oferta dla podmiotów sektora publicznego obejmuje kompleksową obsługę w zakresie przygotowania i wdrożenia dokumentów strategicznych niezbędnych do wytyczenia indywidualnych planów rozwoju działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych mających służyć stałemu, zrównoważonemu rozwojowi danego obszaru.

Dodatkowo nasi konsultanci i doradcy  specjalizują się w opracowywaniu wniosków aplikacyjnych dla jednostek publicznych w naborach krajowych jak i regionalnych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji precyzyjnych studiów wykonalności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradztwa finansowego, obejmującego zasięgiem  wszystkie województwa i programy o charakterze krajowym oraz regionalnym, w szczególności w zakresie  m.in. przygotowania:

  • strategii rozwoju,
  • strategii promocji,
  • strategii dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
  • dokumentów aplikacyjnych o środki Unii Europejskiej i kredyty,
  • studiów wykonalności,
  • analiz ekonomiczno-technicznych i środowiskowych niezbędnych do uzyskania dofinansowania zewnętrznego.