Doradztwo finansowe

Zachowanie prawidłowej struktury finansowania działalności przedsiębiorstwa kapitałami własnymi i obcymi stanowi motor napędzający jego  rozwój, zatem dobór ich formy powinien być każdorazowo jak najbardziej racjonalny. Naszym klientom skutecznie pomagamy realizować inwestycje z wykorzystaniem szerokiego wachlarza możliwości finansowania, skupiając się na: ocenie sytuacji majątkowej podmiotu, określeniu możliwości dofinansowania projektu środkami zewnętrznymi, konsultacjach związanych z przygotowaniem strategii finansowania, w tym strategii dotacyjnych z funduszy Unii Europejskiej.