20/10/2019

WYNIKI KREDYTU NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż na liście projektów wybranych do dofinansowania przez BGK w ramach naboru wniosków dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR znajduje się projekt firmy SOLVERA GAWEŁ TECHNOLOGY S.A., w przygotowanie, którego zaangażowany był zespół doradców Podkarpackiego Centrum Doradztwa Biznesowego.

Powrót