20/10/2019

WYNIKI KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 RPO WP

Z ogromną radością informujemy, iż na liście projektów,  które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, uzyskując dofinansowanie ze środków działania 1.1. RPO WP na lata 2014-2020, znalazł się  przygotowany przez nas projekt ujęty w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Podkarpackiego, pn. „Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych”.

Powrót